Aansprakelijkheid

Beerze Bulten B.V. is niet aansprakelijk voor:

- Schade of letsel, ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein.
- Schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.
- Schadeclaims, voortvloeiend uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
- Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen. 
- Het onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen en geeft geen recht op restitutie. 

 De directie kan een ieder de toegang tot het terrein ontzeggen. Klik hier voor de Recron Voorwaarden die van toepassing zijn op de reserveringen van accommodaties en kampeerplekken.