Aansprakelijkheid

Beerze Bulten B.V. is niet aansprakelijk voor:

  • Schade of letsel, ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein.
  • Schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.
  • Schadeclaims, voortvloeiend uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
  • Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen. 
  • Het onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen en geeft geen recht op restitutie. 

De directie kan een ieder de toegang tot het terrein ontzeggen. Klik hier voor de RECRON-voorwaarden die van toepassing zijn op de reserveringen van accommodaties en kampeerplekken.